English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 985
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2023/QĐ-UBND 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặt thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
02/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết về việc áp dụng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023 Tải về
01/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
04/2023/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
03/2023/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/2023/QĐ-TTg 31/01/2023 Về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
02/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
01/2023/QĐ-UBND 12/01/2023 Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang