Công văn số: 1356/SGDĐT-TCCB trả lời câu hỏi công dân (Nguyễn Hùng Cường) về thời gian bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ cập công lập
Lượt xem: 1383

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi vợ tôi là giáo viên mầm non tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Bắt đầu công tác vào năm 2020, giữ Hạng IV theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Đến năm 2021, có Thông tư Số 01/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: theo Thông tư mới này thì giáo viên mầm non hạng IV được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng III. Vợ tôi có bằng đại học sư phạm, có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III (đủ tiêu chuẩn của bổ nhiệm vào hạng III).

Đến ngày 14/4/2023 có Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định: “Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) đối với giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26)”. Nhưng hiện nay vợ tôi vẫn không được thăng từ hạng IV lên hạng III, không chỉ riêng vợ tôi mà trên địa bàn huyện Cầu Kè và các huyện khác trong tỉnh Trà Vinh giáo viên hạng IV đều chưa được thăng hạng, mà giáo viên mầm non lương thấp hơn giáo viên khác, lại vất vả hơn rất rất nhiều lại không được quan tâm. Mong được giải đáp và đây cũng là thắc mắc của nhiều giáo viên khác!

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây:

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...