Công văn số: 3918/UBND-NC trả lời phản ánh của công dân (Nguyễn Điền Khánh) về việc không cho phép tách thửa đối với thửa đất số 439, thửa đất số 440 cùng tờ bản đồ số 62 đất tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Lượt xem: 1014

Nội dung phản ánh:

Việc không cho phép tách thửa đối với thửa đất số 439, thửa đất số 440 cùng tờ bản đồ số 62 đất tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...