Công văn số: 4235/UBND-NC về việc không cho phép tách thửa đối với thửa đất số 439, thửa đất số 440 cùng tờ bản đồ số 62 đất tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và nội dung không nhận được thông tin về thư mời
Lượt xem: 2317

Nội dung câu hỏi:

Việc không cho phép tách thửa đối với thửa đất số 439, thửa đất số 440 cùng tờ bản đồ số 62 đất tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và nội dung đến hôm nay chúng tôi hoàn toàn không nhận được thông tin về thơ mời.

Ủy ban nhân dân thành phố trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...