Công nhận huyện Duyên Hải và huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
Lượt xem: 1262
Ngày 2/6/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký các Quyết định số 624/QĐ-TTg và 625/QĐ-TTg công nhận huyện Duyên Hải và huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
 

 

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đến khảo sát thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Duyên Hải vào tháng 3/2023 (Ảnh: Nguyên Chương)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao UBND tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Duyên Hải và huyện Cầu Ngang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về quy hoạch và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Duyên Hải có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn nhựa hóa, bê tông hóa tổng chiều dài trên 428 km.Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,67%. Đến cuối năm 2022, huyện Duyên Hải có 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hộ nghèo của huyện dưới 4%; trong đó hộ nghèo đa chiều của 3 xã Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải dưới 2,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,48 triệu đồng/năm.

Huyện Cầu Ngang có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện đã nâng cấp được 40 tuyến đường liên xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa đường hóa đạt 100%. Đến cuối năm 2022, hộ nghèo đa chiều của huyện giảm còn 3,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 62,41 triệu đồng/năm, tăng 49,7 triệu đồng so với cuối năm 2010. Huyện Cầu Ngang sẽ phấn đấu đến năm 2025 có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/năm

Q.M

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image