Tuyên truyền tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức cho người dân về xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 610
Chiều ngày 8/11, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì cuộc họp để nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao.

Đại biểu dự họp

Đến dự có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Qua kết quả tự đánh giá, đến nay huyện Trà Cú đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, 15/15 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 3 xã (Hàm Giang, Ngãi Xuyên, Kim Sơn) đạt chuẩn NTM và 12 xã còn lại đang thực hiện nâng chất và đạt 19/19 tiêu chí theo quy định; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Đại An, Ngọc Biên); 2 thị trấn đạt 9/9 tiêu chí thị trấn văn minh.

Tuy nhiên, huyện còn khó khăn về vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, có một số tiêu chí cứng của huyện NTM tuy đánh giá đạt nhưng tiến độ triển khai đến nay chưa hoàn chỉnh.

Đối với huyện Cầu Kè, đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, có 10/10 xã đạt chuẩn xã NTM; 8/10 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; còn lại 2 xã Hòa Ân, Phong Thạnh đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình tỉnh thẩm định, xét công nhận;  thị trấn Cầu Kè đạt 9/9 tiêu chí đô thị văn minh. Huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như bãi rác huyện, nhà máy xử lý nước thải.

Huyện Tiểu Cần đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, có 9/9 xã đạt chuẩn xã NTM; 7/9 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; còn lại xã Tập Ngãi đạt 18/19 tiêu chí, xã Ngãi Hùng đang hoàn thiện hồ sơ trình huyện thẩm tra; có 2 thị trấn: Tiểu Cần và Cầu Quan đạt 9/9 tiêu chí đô thị văn minh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sở, ngành, địa phương đã trao đổi về quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn đối với yêu cầu xã NTM nâng cao; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với xây dựng huyện NTM, NTM nâng cao; vấn đề xử lý rác thải, hỗ trợ thực hiện hồ sơ, thủ tục trình tỉnh và Trung ương thẩm định huyện NTM, NTM nâng cao...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái phát biểu chỉ đạo

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng và chăm sóc các tuyến đường hoa, đảm bảo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển; sớm triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ các huyện trong việc hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng, cách trình bày báo cáo nội dung các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo đúng quy định.

Các địa phương cần bám sát, triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo đúng khung thời gian của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã gửi cho các huyện. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Trúc Phương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image