English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

NĂM 2019

Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Phụ lục V một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VI Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VIII Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 34809
  • Trong tuần: 418,121
  • Tất cả: 29,659,477

Chung nhan Tin Nhiem Mang