English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

NĂM 2020

Phụ lục IV Biểu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Xem chi tiết tại đây

Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 32931
  • Trong tuần: 416,243
  • Tất cả: 29,657,599

Chung nhan Tin Nhiem Mang