English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

NĂM 2022

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 BC ket qua thuc hien KHSXKD nam 2021

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2021  BC ket qua thuc hien NVCI và TNXH nam 2021

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 BC thuc trang QT và CCTC của DN nam 2021

Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 BC kiem toan doc lap

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 BC muc tieu tong quat ke hoach KD nam 2022

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 33206
  • Trong tuần: 416,518
  • Tất cả: 29,657,874

Chung nhan Tin Nhiem Mang