English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Tăng cường tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Để góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09/10/2021.

Ảnh: Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Trà Vinh

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương tăng cường sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin đã được đầu tư, đảm bảo kể từ ngày 15/10/2021 tất cả các cơ quan, đơn vị áp dụng đồng bộ để giải quyết công việc trong nội bộ, phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan liên quan, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin,… đúng quy định, cụ thể:

- Đối với hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT iOffice):

Đồng bộ sử dụng hệ thống VNPT iOffice thực hiện công tác văn thư.

Đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy trình giải quyết công việc phải thực hiện trên VNPT iOffice.

Tất cả các văn bản đi (theo quy định tại Công văn số 5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2020) phải được ký số và phát hành trên hệ thống.

- Đối với hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh ( VNPT iGate):

Đồng bộ sử dụng hệ thống VNPT iGate (hoặc hệ thống thông tin một cửa điện tử của ngành) thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện giải quyết trên hệ thống.

100% thủ tục hành chính (đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) được cung cấp mức độ 4.

100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số đúng quy định.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường áp dụng nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến.

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Đối với hệ thống mạng dùng riêng của tỉnh (WAN):

Khẩn trương triển khai hoàn thiện mạng nội bộ (LAN) của các cơ quan nhà nước các cấp, đảm bảo tất cả máy tính của cơ quan nhà nước kết nối thông suốt với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước qua thiết bị bảo mật đã được Sở Thông tin và Truyền thông trang bị.

Ưu tiên sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng làm mạng truyền dẫn chính phục vụ triển khai, vận hành, cung cấp dịch vụ các hệ thống công nghệ thông tin.

- Đối với hệ thống ISO điện tử:

Rà soát tổ chức áp dụng đồng bộ phần mềm ISO điện tử phục vụ công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảm bảo hoàn thành việc cập nhật chính sách chất lượng, bối cảnh tổ chức, mục tiêu chất lượng, lập chương trình đánh giá nội bộ,… trên hệ thống ISO điện tử theo quy định.

Thực hiện kiểm tra việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 bằng phần mềm ISO điện tử.

- Đối với hệ thống hội nghị trực tuyến, họp không giấy tờ:

Tăng cường áp dụng hình thức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến qua hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh.

Ưu tiên áp dụng hình thức họp trực tuyến đối với các cuộc họp có đại biểu từ 02 cấp hành chính trở lên (tỉnh - huyện; tỉnh - huyện - xã; tỉnh - xã; huyện - xã).

Đẩy nhanh tiến độ triển khai giải pháp họp không giấy tờ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

L.Q.L

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 83
  • Hôm nay: 26251
  • Trong tuần: 249,243
  • Tất cả: 21,963,321