English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 8679

Di tích lịch sử cấp tỉnh

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM CÔNG NHẬN

SỐ QĐ – NGÀY, THÁNG CÔNG NHẬN

GHI CHÚ

1

Di tích LSCM chùa Phước Mỹ

(Chùa Bà Sở)

Ấp Bến Chùa, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Số 2513/QĐ-CTT

Ngày 10/12/2004

Cấp Tỉnh

2

Di tích lịch sử văn hóa Miếu Tiền Vãng (Miếu Tiên Sư)

Khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Số 2514/QĐ-CTT

Ngày 10/12/2004

Cấp Tỉnh

12

Di tích Lịch sử chùa Bào Môn

Ấp Bào Môn, xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Số 1022/QĐ-UBND

Ngày 10/6/2005

Cấp Tỉnh

13

Di tích LSCM Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh

(Căn cứ Giồng Giếng)

Ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Số 921/QĐ-UBND

Ngày 26/6/2007

Cấp Tỉnh

14

Di tích LSCM Chùa Long Thành

 

Ấp Long Thuận, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Số 1367/QĐ-UBND Ngày 21/7/2009

Cấp Tỉnh

15

Di tích LSCM Chùa Satharam Van Ta Rom (chùa Tà Rom)

Ấp Tà Rom A, xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Số 2257/QĐ-UBND Ngày 11/12 /2009

Cấp Tỉnh

16

Di tích LS Đình An Mỹ (Đình Bà Trầm)

 

Ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Số 1436/QĐ-UBND Ngày 05/8/2010

Cấp Tỉnh

17

Di tích LSCM Chùa Sattharinadi Pro Khup (chùa Trà Khúp)

Ấp Trà Khúp, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Số 1862/QĐ-UBND Ngày 14/10/2010

Cấp Tỉnh

18

Di tích KTNT Nhà cổ Huỳnh Kỳ

(Nhà cổ Cầu Kè)

Khóm 2, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Số 1454/QĐ-UBND Ngày 12/9/2011

Cấp Tỉnh

19

Di tích lịch sử  Đình Phú Đức

 

Ấp Phú Đức 1, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 

Số 1455/QĐ-UBND Ngày 12/9/2011

Cấp Tỉnh

20

Di tích lịch sử  Đình Phước Lộc

 

Khóm 4, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Số 1456/QĐ-UBND Ngày 12/9/2011

Cấp Tỉnh

21

Di tích lịch sử  Đình miếu Cồn Trứng

 

Ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Số 1457/QĐ-UBND Ngày 12/9/2011

Cấp Tỉnh

24

DT Chùa Chroy Ton Sa (Bãi Xào Giữa)

Ấp Bãi Xào Giữa, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Số 1562/QĐ-UBND

Ngày 29/8/2012

Cấp Tỉnh

26

Chùa Căn Nom

Ấp Căn Nom, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

(Đang lập hồ sơ)

Cấp Tỉnh

27

Chùa Lạc Hòa

Ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

(Đang lập hồ sơ)

Cấp Tỉnh

1 người đã bình chọn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 819
  • Hôm nay: 4601
  • Trong tuần: 274,125
  • Tất cả: 48,782,420

Chung nhan Tin Nhiem Mang