English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Hội thảo khoa học 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng ngày 11/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia bằng hình thức trực tuyến với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2020. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội thảo khoa học

Cùng chủ trì hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Hẳn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Triết - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống nồng nàn yêu nước và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái gắn bó keo sơn. Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống quý báu đó không ngừng được bồi đắp, củng cố và phát triển, là giá trị cốt lõi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, sức mạnh to lớn chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong bảo vệ nền độc lập dân tộc, giữ gìn giang sơn, bờ cõi, xây dựng cơ đồ đất nước giàu đẹp như hôm nay. Truyền thống đoàn kết của dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết thành chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

 

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

 Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua 90 năm trưởng thành và phát triển, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả dân tộc, hoàn thành xuất sắc sứ mạng được Đảng giao phó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Để tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị; đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần không ngừng đổi mới về mọi mặt, nhất là phương thức hoạt động; phát huy hiệu quả chức năng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, dựa vào nhân dân để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố và phát huy thế trận lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận về những nội dung chủ yếu sau: khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là 1 bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Việt Nam. Đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Bên cạnh đó, nhiều tham luận còn đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay./.  

Cẩm Thúy – Minh Chính

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 178
  • Hôm nay: 31972
  • Trong tuần: 401,968
  • Tất cả: 20,524,384