English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

HĐND tỉnh dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 5/1, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh; bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ 18 – HĐND tỉnh khóa IX.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu được nghe thông qua Dự thảo Kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh. Qua đó kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời thảo luận, đóng góp và quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Về chương trình làm việc tại kỳ họp sắp tới, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thường trực HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Trà Vinh. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021. UBND tỉnh báo cáo công tác nhiệm kỳ của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 11/07/2018 về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 (ngoài diện chính sách hỗ trợ của Trung ương); Một số báo cáo, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh khác do UBND tỉnh trình theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu bức xúc của địa phương (nếu có). Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo tình hình tham gia xây dựng chính quyền, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngoài ra các đại biểu còn được nghe thông qua Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thường lệ thứ 18 – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với những mặt làm được và chưa làm được, để các kỳ họp sau tiếp tục được đổi mới, đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn.

Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp vào ngày 17/03/2021 tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh./.

Ngọc Hồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 202
  • Hôm nay: 38389
  • Trong tuần: 411,241
  • Tất cả: 20,319,407