English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022

Ngày 29/6/2021, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND tỉnh về việc thành lập 02 đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022.

Theo đó, thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2021” (gọi tắt là Đoàn giám sát số 1), thành phần của đoàn giám sát gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động của đoàn giám sát; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm phó trưởng đoàn giám sát, chịu trách nhiệm về nội dung chuyên đề giám sát; thành viên đoàn gồm các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, một số đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo tổ chức thành viên của UBMTTQ Việt Nam tỉnh...

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020-2022” (gọi tắt là Đoàn giám sát số 2), thành phần của đoàn giám sát gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động của đoàn giám sát; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm phó trưởng đoàn giám sát, chịu trách nhiệm về nội dung chuyên đề giám sát; thành viên đoàn gồm các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, một số đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo tổ chức thành viên của UBMTTQ Việt Nam tỉnh...

Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường kỳ tháng 5/2022 (Đoàn giám sát số 1); báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường kỳ tháng 10/2022 (Đoàn giám sát số 2).

Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của đoàn giám sát thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 62, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong năm 2022 (Đoàn giám sát số 1) HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2021” tại UBND huyện Càng Long, UBND Huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và phất triển nông thôn và UBND tỉnh. (Đoàn giám sát số 2) HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020-2022” tại UBND huyện Trà Cú, UBND Huyện Cầu Ngang, Sở Lao động Thương binh và xã hội và UBND tỉnh./.

Sơn Hùng 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 194
  • Hôm nay: 31326
  • Trong tuần: 401,322
  • Tất cả: 20,523,738