English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trà Vinh đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ rà soát lập danh sách người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

                          Người lao động đến nhận hỗ trợ

* Một số kết quả ghi nhận tính đến ngày 03/8/2021:

Về chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: có 895 đơn vị, 42.392 lao động được giảm mức đóng với tổng số tiền tạm tính giảm mức đóng 12 tháng (tính từ ngày 01/7/2021 đến 30/6/2022) hơn 13 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, có 38 đơn vị có số lao động giảm từ 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021. Kết quả rà soát đến nay đã duyệt và chi 01 đơn vị (Trường Mầm non - Tiểu học Việt Anh Trà Vinh ) với tổng số lao động được hỗ trợ là 47 người với tổng số tiền hỗ trợ 132.141.240 đồng.

Về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế (F0 và F1): có 871 người thuộc đối tượng hỗ trợ, trong đó huyện Tiểu Cần đã rà soát trên địa bàn toàn huyện có 77 người đang cách ly y tế (trong đó có 14 trẻ em); Thành phố Trà Vinh đã rà soát có 91 người (UBND tỉnh đã phê duyệt 54 người, với kinh phí 71 triệu đồng); huyện Trà Cú đã rà soát trên địa bàn có 683 người đang cách ly y tế (trong đó trẻ em 83). Các huyện còn lại đang tiếp tục rà soát.

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch: có 60 lao động được hỗ trợ theo quy định; trong đó 29 diễn viên giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và 31 hướng dẫn viên du lịch, với tổng kinh phí dự kiến 222.600.000 đồng (3.710.000 đồng/người).

Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã thẩm định, hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn phục hồi sản xuất (Công ty cổ phần du lịch Trà Vinh) với tổng số tiền 153 triệu cho 13 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội đồng thời tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, sẽ hỗ trợ kịp thời đúng theo quy định của chính sách.

Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: đến ngày 03/8/2021, qua 02 đợt rà soát, toàn tỉnh đã phê duyệt tổng cộng cho 8.193 đối tượng, với tổng số tiền 12.289.500.000 đồng. Đợt 1: phê duyệt 7.782 đối tượng, đã chi cho 7.782 đối tượng, với tổng số tiền 11.673 triệu đồng, đạt 100%. Đợt 2: phê duyệt 411 đối tượng, với tổng số tiền 616.500.000 đồng. Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố  đang khẩn trương chi cho đối tượng, dự kiến chi 100% vào ngày trước ngày 05/8/2021. Các nhóm đối tượng lao động tự do khác, toàn tỉnh đang tiếp tục rà soát, cập nhật đến ngày 03/8/2021 đã có 17.400 lao động thuộc điều kiện hỗ trợ, các địa phương đang thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 2.105 đối tượng, với tổng kinh  phí 3.105 triệu đồng.

Trong thời gian tới, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Đ.T

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 141
  • Hôm nay: 39362
  • Trong tuần: 413,187
  • Tất cả: 20,321,353