English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Qua theo dõi về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: đến tháng 8/2021 giải ngân vốn đầu tư công chỉ mới đạt 34,1% kế hoạch, trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn ODA 6 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 4,15% kế hoạch.  

Ông Châu Văn Hòa - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân tại cuộc họp với UBND tỉnh

 Cụ thể, trong số 29 chủ đầu tư dự án đang triển khai thực hiện có 07 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% là: Ban Quản lý Khu kinh tế (đạt 85,7%), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đạt 85%), Công an tỉnh (đạt 72,3%), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (đạt 60,7%), UBND huyện Cầu Kè (đạt 52,8%), Sở Xây dựng (đạt 51,6%), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đạt 50,9%) và 09 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân thấp dưới 25% như: Trường Đại học Trà Vinh, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Riêng nguồn vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021, chỉ có 5/27 chủ đầu tư giải ngân đạt 100%.

Lý giải việc giải ngân chậm theo Sở Kế hoạch và Đầu tư là do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân khách quan do dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội toàn bàn tỉnh và một số dự án phải chờ Trung ương. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là các chủ đầu tư, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; một số chủ đầu tư thiếu quyết tâm, chưa phát huy hết vai trò người đứng đầu, công tác lập kế hoạch vốn chưa với sát thực tế và khả năng giải ngân; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; quy trình, thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư công còn chậm, công tác thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các cơ quan có trường hợp thiếu chặt chẽ; việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời, nghiêm minh,...

Tỷ lệ giải ngân thấp sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63 ngày 29/6/2021đến hết quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạchthì cần phải phấn đấu giải ngân thêm 25,9% kế hoạch (tương đương 1.074,754 tỷ đồng), đây là một khối lượng công việc tương đối lớn, trong khi từ đây đến hết quý III chỉ còn khoảng 5 tuần. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng vừa ban hành Công văn số 3681 ngày 26/8/2021 yêu cầu các chủ đầu tư:

“Phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần quan tâm hơn nữa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, góp phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. đồng thời, xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực; Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, tổ chức, cá nhân có liên quan chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện hoặc không có khả năng giải ngân hết vốn được giao sang các dự án khác có nhu cầu vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Yêu cầu các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đến ngày 18/8/2021 dưới 25% phải chịu trách nhiệm và nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp cụ thể để khắc phục, không để tiếp tục tình trạng giải ngân chậm trong thời gian tới.

UBND tỉnh giao trách nhiệm các đơn vị lập danh sách tên người đứng đầu (hoặc cấp phó người đứng đầu) chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản tại đơn vị, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để nắm và trực tiếp liên hệ công tác; lập báo cáo cam kết tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo mốc thời gian đến 30/9/2021 và cả năm 2021 gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư hạn cuối vào ngày 31/8/2021. Đồng thời, xác định kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu trong tỉnh./.    

Phượng Khánh

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 135
  • Hôm nay: 37162
  • Trong tuần: 408,787
  • Tất cả: 20,316,953