English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (DDCI) năm 2021

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp an tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ngày 15/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Trà Vinh năm 2021.

Người dân đang thực hiện thủ tục hành chính

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm để doanh nghiệp đánh giá khách quan năng lực điều hành của lãnh đạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp; giúp lãnh đạo các đơn vị đề ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng hoàn thiện thể chế; Tạo động lực cạnh tranh, thi đua của các đơn vị, giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát hiệu quả công tác cải thiện chất lượng quản lý, điều hành của nhà nước. Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi giúp cho doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến nâng cao năng lực điều hành của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, chính xác, khách quan trong tổng hợp, phân tích, đánh giá; đảm bảo tính bảo mật cao cho đối tượng tham gia khảo sát. Kết quả khảo sát là một trong những cơ sở để xem xét đánh giá chất lượng chỉ đạo, điều hành của các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Về đối tượng khảo sát dự kiến khoảng 900 - 1.500 doanh nghiệp; đối tượng được đánh giá bao gồm một số Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Về Phương pháp thu thập dữ liệu thông qua 04 hình thức: Khảo sát qua phiếu bằng bản giấy thông qua đường bưu điện; Khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Khảo sát qua phỏng vấn trực tiếp; Khảo sát bằng phiếu điện tử. Với các công cụ khảo sát, đánh giá gồm bộ phiếu khảo sát; hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu, phân tích, đánh giá và Bộ chỉ số DDCI.

Để khảo sát và xử lý dữ liệu, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá DDCI đơn vị tư vấn sẽ tiến hành nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh Bộ chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phù hợp với thực tiễn của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tiếp theo sẽ thực hiện các bước khảo sát gồm: Lập kế hoạch khảo sát; sắp xếp nhân sự phụ trách và tập huấn khảo sát; triển khai thu thập dữ liệu; giám sát chất lượng thu thập dữ liệu; phúc tra khảo sát; sau đó sẽ tổng hợp, xử lý dữ liệu; phân tích, đánh giá và viết báo cáo, xếp hạng DDCI.

Việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Trà Vinh năm 2021 do đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trao đổi, lấy ý kiến, phản biện các bên liên quan về kết quả của đánh giá DDCI tỉnh Trà Vinh năm 2021. Trên cơ sở thống nhất kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng DDCI tỉnh Trà Vinh năm 2021. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố kết quả đánh giá xếp hạng DDCI tỉnh Trà Vinh năm 2021.

Thời gian thực hiện: từ tháng 8/2021 đến tháng 5/2022.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo đúng trình tự, thủ tục./.

T.P

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 156
  • Hôm nay: 11585
  • Trong tuần: 400,643
  • Tất cả: 20,349,835