English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Quý III/2021 Trà Vinh thu ngân sách không đạt dự toán

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh vừa sơ kết công tác quý III và 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác thuế quý IV năm 2021.

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh sơ kết công tác quý III

 

Những tháng của quý III/2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng trực tiếp về số thu nội địa và công tác quản lý thuế. Tổng thu nội địa quý III đạt 823,6 tỷ đồng bằng 67,9% dự toán quý, lũy kế 9 tháng đầu năm được 3.894 tỷ đồng bằng 81% dự toán Bộ Tài chính, bằng 77,9% dự toán UBND tỉnh giao.

Tính theo theo khu vực, sắc thuế, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương (chủ yếu là Công ty nhiệt điện Duyên Hải) giảm so với cùng kì hơn 224 tỷ đồng nguyên nhân do sản lượng phát điện giảm. Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm so cùng kì là 5,3 tỷ. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm so cùng kì trên 19 tỷ. Riêng thu từ hoạt động xổ số giảm trên 132 tỷ đồng so cùng kì.

Bên cạnh  đó, có 4/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước; Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản - tài nguyên nước; Thu khác ngân sách; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước. Những khoản thu sắc thuế đạt thấp gồm: Thu từ thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước chỉ đạt 3,7%; Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ đạt 21,7%; Thu cổ tức, lợi nhuận được chia chỉ đạt 44,6% và nhất là thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương là khoản thu cao trong cơ cấu dự toán thu nhưng chỉ đạt 58,5% làm ảnh hưởng lớn đến khả năng hoàn thành dự toán năm.

Trong quý III, ngành Thuế đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế, đã niêm yết tại bộ phận một cửa và trang thông tin điện tử của Cục thuế 166 thủ tục thuế hiện hành, tại Chi cục thuế các địa phương là 124 thủ tục. Có 2.918 doanh nghiệp đăng ký khai thuế điện tử và đăng kí thành công nộp Thuế điện tử tại cơ quan Thuế, đạt trên 99% so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Về thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định 52 của Chính phủ, tính đến hết ngày 30/7/2021, đã tiếp nhận 504 giấy đề nghị gia hạn của 501 doanh nghiệp và 03 hộ kinh doanh với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 83,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2021, số thuế gia hạn đã nộp Ngân sách nhà nước gần 24 tỷ đồng

Về thực hiện giảm 30% tiền thuế phải nộp năm 2021 theo Quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ, qua rà soát, có 58 người thuê đất với 176 hợp đồng thuê đất được thụ hưởng chính sách này với số tiền thuê đất được giảm 30% tương đương trên 2,7 tỷ đồng. Thực hiện thẩm định hồ sơ của hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận và thẩm định 3.142 hồ sơ. Theo đó, được phê duyệt là 2.835 hộ với số tiền là 8 tỷ 505 triệu đồng.

Ông Phạm Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Thuế giao nhiệm vụ ngành Thuế

Để hoàn thành nhiệm vụ thu quý IV năm 2021 và góp phần hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh xây dựng nhiệm vụ thu quý IV là 916 tỷ đồng, ước thu cả năm bằng 100% dự toán Bộ Tài chính, bằng 96,2% dự toán UBND tỉnh giao. Do đó, ngành Thuế tập trung cho việc theo dõi chặt chẽ tiến độ thu; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khoản thu, từng sắc thuế. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để tăng cường quản lý thu. Cùng với đó là hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp, người dân được hưởng đầy đủ các gói hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

 

                                          Phượng Khánh

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 65
  • Hôm nay: 24719
  • Trong tuần: 247,711
  • Tất cả: 21,961,789