English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Hội nghị đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016 – 2021

Chiều ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016 – 2021. Tham dự phía đầu cầu tỉnh Trà Vinh có ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến phía đầu cầu tỉnh Trà Vinh

Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp, giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động đã đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát, tổng kết khen thưởng các lĩnh vực về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Đến cuối năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh; 700 quận, huyện có trung tâm văn hoá - thể thao hoặc nhà văn hoá; 7.945 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hoá - thể thao; 78.273 làng, thôn, bản, ấp… có nhà văn hoá. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong công chức, viên chức, công nhân lao động dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành. Đến cuối năm 2020, cả nước có 2.157/8.313 doanh nghiệp nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; thiết chế văn hóa được xây dựng từ cấp tỉnh đến cơ sở….

Tại tỉnh Trà Vinh tính đến tháng 09/2021, có trên 60.600 công nhân viên chức lao động, trong đó công nhân lao động trong các doanh nghiệp khoảng 40 ngàn người; có trên 46.300 đoàn viên công đoàn, 893 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn, trong 05 năm qua (2016 – 2021), 02 ngành đã phối hợp tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách mới của người lao động, với nhiều hình thức được trên 25.000 cuộc cho trên 2,5 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham dự.  Phối hợp tổ chức nhiều hội thao, giải thể thao, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ trong công nhân viên chức lao động. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo ra sức mạnh tổng hợp để các cấp công đoàn ngày càng lớn mạnh, lực lượng công nhân, viên chức, lao động ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2021 – 2026 với 6 nội dung: Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biết pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khuyến khích thói quen đọc sách; triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp./.

Ngọc Hồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 84
  • Hôm nay: 24065
  • Trong tuần: 247,057
  • Tất cả: 21,961,135