English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

Ngày 21/11, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 482 điểm cầu gồm Tổng Cục thuế, 63 Cục thuế các tỉnh, thành phố và 418 Chi cục thuế trên toàn quốc nhằm công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử giai đoạn 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Cục thuế tỉnh Trà Vinh, ông Phạm Quốc Dũng - Cục trưởng Cục thuế và các Phó Cục trưởng cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu Trà Vinh

 Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 ngày 01/1/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai nghị định về hóa đơn điện tử. Theo đó việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử sẽ thực hiện theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 triển khai thí điểm tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định và giai đoạn 2 từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai tại 57 tỉnh, thành còn lại.

Hóa đơn điện tử đóng vai trò quan trọng trong quản lý thuế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của ngành kinh tế, thay đổi phương thức quản lý qui trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của doanh nghiệp và của người nộp thuế. Tiết giảm chi phí hành chính, xây dựng được cơ sở dữ liệu đặc biệt quan trọng không chỉ với cơ quan thuế mà còn đối với khu vực doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Đáp ứng xu hướng cuộc công nghiệp lần thứ 4, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến 2030.

Sau khi khởi động triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 điểm cầu thực hiện giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu đánh giá cao Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế đã lập kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn. Phó Thủ tướng biểu dương ngành Tài chính đã cải cách công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, hiệu quả, và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống quản lý thuế trên phạm vi toàn quốc với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại từ khâu đăng kí, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế. Kết quả đến nay tỷ lệ đăng kí thuế điện tử đã đạt 100% , tỷ lệ kê khai thuế điện tử đạt 99,9%, tỷ lệ đăng kí nộp thuế điện tử đạt 99%; hoàn thuế điện tử đạt 98%, nhờ đó các chỉ số về môi trường kinh doanh trong lĩnh vực thuế được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là người dân doanh nghiệp được trực tiếp hưởng lợi nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thực hiện nghĩa vụ nộp thuế qua mạng không phải trực tiếp đến các cơ quan thuế.

Trong cải cách hành chính thuế, Phó Thủ tướng biểu dương ngành Thuế đã cắt giảm được 194 thủ tục hành chính thuế, đã tích hợp 150 thủ tục lên Cổng dịch vụ quốc gia. Đặc biệt, đã góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách nhà nước hàng năm. Trong đó góp phần tăng thu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,7% năm. Riêng tổng thu ngân sách 10 tháng năm 2021 toàn quốc đạt 91% dự toán và dự báo cả năm vượt chỉ tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định sự cần thiết phải đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức phát triển mạnh mẽ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và cần có sự quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai thông suốt, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Để kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành Thuế phải đẩy mạnh công tác sắp xếp lại bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, theo tinh thần Nghị quyết số 18. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm thủ tục hành chính thuế theo hướng tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hơn nữa hệ thống hóa đơn điện tử bảo đảm thông tin dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo điều kiện cho người nộp thuế. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hóa đơn điện tử đến toàn thể nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp, mở rộng các tương tác hỗ trợ cho người dân về hóa đơn điện tử. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương nhất là phối hợp với ngành Ngân hàng về thanh toán điện tử để tạo sự minh bạch về tài chính, thuận lợi cho người sử dụng. Đảm bảo đến ngày 30/6/2022 sẽ đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp toàn quốc sử dụng đơn điện tử.

Riêng tại tỉnh Trà Vinh, tổng số doanh nghiệp hoàn thành đăng ký khai thuế điện tử, đăng kí nộp thuế điện tử thành công tính đến ngày 30/9/2021 là 2.918 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,3% so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động./.   

                                  Phượng Khánh

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 6987
  • Trong tuần: 234,055
  • Tất cả: 23,532,993

Chung nhan Tin Nhiem Mang