Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết tình hình công tác tháng 11
Lượt xem: 1615
Sáng ngày 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị (mở rộng) sơ kết tình hình công tác tháng 11, xây dựng chương trình công tác tháng 12/2023 của Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên; tập trung triển khai, quán triệt Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII… Tập trung chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 – 2030.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Xuống giống các vụ lúa, cây màu vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi được tập trung tăng cường, quan tâm thực hiện công tác thủy lợi nội đồng, phòng, chống thiên tai, trồng và bảo vệ rừng. Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới theo các kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 2.900 tỷ đồng, nâng đến nay gần 32.000 tỷ đồng, đạt 94,36%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng trưởng mạnh, ước đạt gần 4.880 tỷ đồng, nâng đến nay trên 51.500 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 24/11/2023 đạt trên 15.300 tỷ đồng, tăng 22,98% so cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công tăng; giải quyết việc làm đạt kết quả cao…

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện Trà Cú, Cầu Kè, Tiểu Cần đã báo cáo về kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thảo luận việc thực hiện mô hình phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác kết nạp đảng viên mới; tình trạng sạt lở ở một số địa bàn ven biển…

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu

Phát biểu chỉ đạo thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị cần rà soát, tập trung thực hiện quyết liệt nhằm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2023; tập trung đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, tổ chức đảng, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tốt cho các ngày lễ lớn trong năm 2024 và kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai thực hiện các nội dung được Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác kết luận tại buổi làm việc với tỉnh; tiếp tục tập trung giải ngân vốn đầu tư công.

Nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Cầu Kè và Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; chú trọng chỉnh trang cảnh quan môi trường; quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân.

 Nguyên Chương

 

 

Tin khác