Hoạt động quý I/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Quý I/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các hoạt động chuẩn bị giám sát, ban hành các kế hoạch giám sát, kiểm tra, các báo cáo kết quả giám sát, tổ chức các cuộc họp để cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, điều hòa tốt hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh,...

Quang cảnh phiên họp tháng 3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sơ kết hoạt động quý I, triển khai chương trình hoạt động quý II/2022

Đoàn giám sát số 1 của Hội đồng nhân dân tỉnh họp triển khai, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát, thông báo về thời gian giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021. 
Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; chỉ đạo Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 theo yêu cầu Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 gửi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu uốc hội tỉnh. Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra kèm đề cương báo cáo kiểm tra tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chuẩn bị các nội dung, kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2022, hội nghị giao ban khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh An Giang, hội thảo khoa học do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức,…
Tiếp tục theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc ban hành Nghị quyết tại các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách; báo cáo công tác quý I, chương trình công tác quý II/2022 của Ban và triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra.
Đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X theo kế hoạch đề ra. Kết quả đã có 936 lượt cử tri tham dự, có 54 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp, giải trình tại chỗ 34 ý kiến; tiếp thu và ghi nhận 19 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh.
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 của đại biểu HĐND tỉnh gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tin học - Công báo, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh để thông tin rộng rãi đến nhân dân trong tỉnh biết. Tiếp 17 lượt công dân; nhận 24 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 06 đơn đến các ngành chức năng xem xét giải quyết, hướng dẫn 02 đơn, trả lời 01 đơn, 15 đơn trùng, lưu theo dõi; soạn 06 công văn gửi các ngành chức năng về việc đôn đốc giải quyết đơn công dân; nhận 06 thông báo trả lời đơn công dân của các ngành chức năng.
Tổ chức các cuộc họp báo tuần, phiên họp thường kỳ và cho ý kiến 14 văn bản có nội dung thuộc thẩm quyền; dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do Trung ương, Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan. Thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. Chỉ đạo tốt công tác di dời trụ sở làm việc, các hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
Trong quý II/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số công việc sau: tham gia hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và các ngày lễ, tết trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp và quyết định triệu tập kỳ ọp giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X; ngoài ra, có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề khi xét thấy cần thiết; Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tiến hành giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2021; việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2023; tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện - thị xã - thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2021. Tổ chức các cuộc họp, phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét các nội dung liên quan; thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật định; tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh An Giang,…

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 610
  • Trong tuần: 11,089
  • Tất cả: 2,057,332