Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức phiên khai mạc, xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
Sáng ngày 06/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; ông Trương Đức Thành, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IX; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo 01 Ban của Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2026), là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, tập trung dồn sức quyết liệt để đạt kết quả nhằm tạo tiền đề thực hiện đạt chi tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ. Thực hiện Nghị quyết năm 2023, trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức đan xen; tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, Nghị quyết ở mức cao nhất, được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và sự cố gắng vượt khó vươn lên của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tinh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Kỳ họp diễn ra trong 03 ngày để xem xét, cho ý kiến và quyết định những nội dung quan trọng, đặc biệt là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu, chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm, tổ chức 02 điểm cầu truyền hình trực tiếp tại huyện Càng Long và huyện Châu Thành. 

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu khai mạc kỳ họp

Với những nội dung quan trọng được đề ra trong chương trình kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh cần nghiên cứu, nắm chắc tình hình để chuẩn bị trả lời chất vấn đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đề nghị quý đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát huy trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung cùa kỳ họp, góp phần cho sự thành công chung của kỳ họp, tạo nên những bức phá trong năm 2024 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

Chủ tọa kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X

Tại phiên họp này, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, kết quả xem xét việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước.

Ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo

Ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Ông Trần Xuân Ánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh 
trình bày báo cáo tại kỳ họp

Giám đốc các Sở, ngành tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo: tình hình thực hiện thu - chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, Quỹ dự trữ tài chính, các Quỹ ngoài ngân sách nhà nước và các nội dung phát sinh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022, xin tiếp tục sử dụng giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 cho các năm 2022, 2023 phục vụ quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo công tác kiểm sát năm 2023; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo công tác xét xử năm 2023; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình bày Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2023; Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo trình kỳ họp.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm 
đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

Tại phiên họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, kết quả cụ thể sẽ được cập nhật; đồng thời đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét và biểu quyết thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Trúc Ly - đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Trà Vinh.
Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) - Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X sẽ tổ chức trong 03 ngày (06, 07 và 08/12/2023). 

Hồng Lý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 891
  • Trong tuần: 19 330
  • Tất cả: 2981330