No title... No title...

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

    I. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ:

    1. Ông Trần Xuân Sơn, Trưởng Cơ quan – DĐ:0909324176 – Cơ quan:0294.3834187

    2. Ông Thạch Sa Riêng, Phó Trưởng Cơ quan

    3. Bà Trần Ngọc Giàu, Phó Trưởng Cơ quan

    4. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng Cơ quan

    II. Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra:

    1. Ông Trần Văn Trạng, Trưởng Cơ quan – DĐ: 0939391453 – Cơ quan:0294.3834453

    2. Ông Nguyễn Văn Nhớ, Phó Trưởng Cơ quan

    3. Ông Lê Văn Chào, Phó Trưởng Cơ quan

    4. Ông Phan Thế Vĩnh, Phó Trưởng Cơ quan

    III. Văn phòng Cấp ủy và HĐND-UBND huyện

    1. Ông Trần Văn Út Em, Phó Chánh Văn phòng – DĐ: 0917776155 – Cơ quan: 0294.3834027

    2. Ông Thạch Khuôl, Phó Chánh Văn phòng

    3. Bà Đỗ Thị Kiều, Phó Chánh Văn phòng

    4. Ông Nguyễn Văn Năm, Phó Chánh Văn phòng

    IV. Phòng Tài chính và Kế hoạch

    1. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Trưởng phòng  – DĐ: 0977450567 – Cơ quan: 0294.3834054    

     2. Bà Lê Thị Hoàng, Phó Trưởng phòng

    V. Phòng Kinh tế Hạ tầng

    1. Ông Ông Minh Phúc, Trưởng phòng  – DĐ: 0982716417 – Cơ quan: 0294.3834059

    VI. Phòng Tư pháp

    1. Bà Lâm Huỳnh Xuân Thương, Trưởng phòng - DĐ: 0962.082.503 – Cơ quan: 0294.3834082

    2. Ông Ngô Thanh Truyền, Phó Trưởng phòng – DĐ: 0986448595 – Cơ quan: 0294.3834082

    VII. Phòng Tài nguyên và Môi trường

    1. Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Trưởng phòng  – DĐ: 0908818738 – Cơ quan: 0294.3834169

    2. Ông Lâm Tấn Thảo, Phó Trưởng phòng    

    VIII. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

    1. Ông Dương Văn Bon, Trưởng phòng  – DĐ: 0977450567 – Cơ quan: 0294.3834037

    2. Bà Nguyễn Thị Trúc Loan, Phó Trưởng phòng

    IX. Phòng Nông nghiệp và PTNT

    1. Bà Ngô Thị Hồng Nghi, Trưởng phòng  – DĐ: 0909.915.240 – Cơ quan: 0294.3834055

    2. Ông Phạm Văn Kha, Phó Trưởng phòng.

    X. Phòng Giáo dục và Đào tạo

    1. Bà Nguyễn Thị Thanh Liễu, Trưởng phòng  – DĐ:  0984492757   – Cơ quan: 0294.3834033

    2. Bà Huỳnh Ngọc Tiểm, Phó Trưởng phòng

    3. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Phó Trưởng phòng  

    XI. Phòng Văn hóa và Thông tin

    1. Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Trưởng phòng  – Cơ quan: 0294.3834048

    2. Ông Nguyễn Lê Vinh, Phó Trưởng phòng        

    XII. Phòng Y tế

    1. Ông Đặng Hoàng Dũng, Phó Trưởng phòng  – DĐ: 0355930979– Cơ quan: 0294.3834063      

    XIII. Phòng Dân tộc

    1. Bà Thạch Thị Sôm Oanh Na, Trưởng phòng  – DĐ: 0919.248.035- Cơ quan: 0294.3834345

Bản đồ hành chính

LĨNH VỰC NGÀNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1663
  • Trong tuần: 19,116
  • Tất cả: 1,734,157