Cầu Kè khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I, năm 2022

      Ngày 13/6, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Cầu Kè tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I, năm 2022 cho gần 70 học viên là đảng viên của các Chi, Đảng bộ cơ sở trong huyện dự học.

 

Đại biểu đến dự khai giảng

      Trong thời gian 30 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu và tiếp thu một số nội dung quan trọng về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Hình thái kinh tế, xã hội cộng sản chủ nghĩa; Công nghiệp hoá - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Kinh tế hàng hóa và cùng một số nội dung quan trọng khác.

 

Quang cảnh lớp học

     Thông qua lớp học, nhằm giúp cho các học viên là cán bộ đảng viên của các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Cầu Kè nâng cao nhận thức, hiểu rõ các quan điểm của Đảng, tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để từ đó củng cố niềm tin, kiên định mục tiêu lí tưởng của Đảng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị và địa phương trong tình hình mới./.

 

                                                                                       Tin, ảnh: Thân Ni

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1003
  • Trong tuần: 18,876
  • Tất cả: 1,735,709