Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành bãi rác trên địa bàn huyện Cầu Kè

    Ngày 12 tháng 8 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 598/UBND-NN về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành bãi rác, đơn vị thu gom rác tuyệt đối không thu gom chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải rắn y tế trên địa bàn. Qua đó yêu cầu các ngành, các xã phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

    Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền.

    Yêu cầu đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện tăng cường công tác thu gom triệt để lượng chất thải phát sinh về điểm tập kết, trạm trung chuyển và bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Trong quá trình vận chuyển phải bảo đảm không làm rơi vãi chất thải gây phát tán bụi, mùi hôi, nước rò rỉ. Thực hiện đúng quy trình vận hành và phương án thu gom rác theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt và phương án thu gom rác của huyện ban hành.

    Tuyệt đối không thu gom chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải rắn y tế chung với rác thải sinh hoạt.

    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường đối với trường hợp thực hiện không đúng quy định vận hành và phương án thu gom rác theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt và phương án thu gom rác của huyện ban hành.

Hàn Minh Phúc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 1563
  • Trong tuần: 27,233
  • Tất cả: 1,900,325