Cầu Kè chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã

    Thực hiện Công văn số 2805/BLĐTBXH-TE, ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Công văn số 2859/UBND-KGVX ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản giao Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, phòng ban ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện.

    Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em các cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật Trẻ em; Bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý của UBND cấp xã; Cụ thể, việc tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp phụ trách, các thành viên gồm: Công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội; Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; Trưởng trạm Y tế; Trưởng Công an; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Hiệu trưởng nhà trường hoặc các cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp xã; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

    Ngoài các thành viên trên, tùy điều kiện của địa phương có thể bổ sung thành viên trong số các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các trưởng ban nhân dân ấp, khóm,…để giúp UBND, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các trách nhiệm đôn đốc, phối hợp việc thực hiện quyền trẻ em; giải quyết các vấn đề trẻ em thuộc thẩm quyền; bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em.

    Chủ tịch UBND cấp xã chỉ định Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã để giúp UBND, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định của Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP. Thành phần Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã bao gồm: Chủ tịch UBND cấp xã; Công chức Văn hóa - Xã hội chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội; Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; Trưởng trạm Y tế; Trưởng Công an; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

Hồng Lê
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 1314
  • Trong tuần: 26,984
  • Tất cả: 1,900,076