Cầu Kè chỉ đạo tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa

    Hiện nay các sản phẩm nhựa và túi nilon là những vật dụng phổ biến trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của con người. Sự ra đời của các sản phẩm từ nhựa và nilon mang lại các tiện ích, nhưng nó cũng chính là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

    Chất thải nhựa đã, đang là vấn đề môi trường nóng, có tính toàn cầu. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ước tính mỗi người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 30 - 40 kg nhựa/năm. Riêng Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon/ngày. Với việc sử dụng ngày càng nhiều chất thải nhựa và túi nilon dẫn đến số lượng loại rác này thải ra môi trương tăng dần theo từng năm, trong khi tỷ lệ chất thải nhựa, bao bì và túi nilon không được tái chế sử dụng khoảng 2,5 triệu tấn/năm.

    Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT, ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Công văn số 955/SCT-QLCN ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản giao Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, phòng ban ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn huyện.

    Theo đó,  thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phổ biến thông tin, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế sử dụng, tiến tới nói không với túi nilon và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

    Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp tại địa phương về tác hại của rác thải nhựa, khuyến khích thu gom và phân loại rác tại nguồn để phục vụ cho thu gom và xử lý đúng quy định. Vận động các doanh nghiệp cam kết, tuyên bố hành động chống chất thải nhựa.

Hồng Lê
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 1605
  • Trong tuần: 27,275
  • Tất cả: 1,900,367