Thạnh Phú đề ra các giải pháp về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thưa quí vị và các bạn!

    Thạnh Phú là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, đến tháng 04 năm 2021 được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và cũng trong thời gian này xã đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2021 như kế hoạch đề ra.

Xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Phú

    Tính đến thời điểm hiện tại, qua rà soát các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh “Về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020” thì xã Thạnh Phú đã thực hiện đạt 16/23 tiêu chí trong bộ các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, còn lại các tiêu chí chưa thực hiện đạt gồm: Tiêu chí về HTX, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, môi trường (nước sạch), an ninh trật tự và hành chính công. Cụ thể, tiêu chí về HTX, hiện xã có 01 HTX đang hoạt động, nhưng theo quy định xã phải có ít nhất 02 HTX kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả; Về tiêu chí thu nhập, hiện thu nhập bình quân trên đầu người của xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm, chưa đạt theo tiêu chí quy định là 75 triệu đồng/người/năm; Tiêu chí hộ nghèo quy định xã phải không còn hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo), kết quả, hiện xã còn 19 hộ nghèo chiếm 0,97% tổng số hộ toàn xã (trong đó, chỉ có 08 trường hợp thuộc diện bảo trợ theo quy định) nên tiêu chí này chưa đạt; Về tiêu chí giáo dục, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi 3-5 tuổi đi học mẫu giáo năm học 2020-2021 đạt 82,91% nhưng quy định phải đạt từ 90% trở lên và tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xã là 300/326 em đạt 92,02% chưa đạt so với quy định là từ 95% trở lên; Tiêu chí kế tiếp là về môi trường (nước sạch), hiện tỷ lệ sử dụng nước sạch trên địa bàn xã chỉ đạt trên 65% nhưng theo quy định phải đạt 75% nên tiêu chí này chưa đạt. Về tiêu chí nn ninh trật tự chưa đạt do công tác tuyển quân năm 2021 không đạt chỉ tiêu trên giao và tiêu chí hành chính công chưa đạt do chưa đến thời gian tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá về tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của xã.

    Để tiếp tục thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu còn lại, từ nay đến cuối năm 2021, xã Thạnh Phú đề ra các giải pháp để thực hiện như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa của các tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu để cùng tham gia thực hiện, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Sớm hoàn thành các bước chuẩn bị để trình các cơ quan chuyên môn đóng góp văn kiện thành lập HTX cây ăn trái trên địa bàn ấp 3. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tập trung áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ, quy trình sản xuất an toàn, sản xuất nông nghiệp tốt gắn với lựa chọn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế để tăng giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nông thôn. Sắp xếp tinh gọn bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, đưa đi đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đủ năng lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển quân, tăng cường tuần tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tuyên tryền, vận động hộ dân tham gia sử dụng nước sạch, thu gom và xử lý chất thải, nước thải được theo quy định, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, góp phần phấn đấu xây dựng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu còn lại vào cuối năm nay như kế hoạch đề ra./.

Bài, ảnh: Nguyễn Triệu

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 926
  • Trong tuần: 16,244
  • Tất cả: 1,141,844