Cầu Kè hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII

         Ngày 26/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, TUV, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu tham dự hội nghị

      Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Theo đó, thực hiện chương trình toàn khoá, từ ngày 2/10 - 8/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khoá XIII đã họp, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm (2024 - 2026) và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch BCH Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022. Sau 7 ngày làm việc, hội nghị hoàn thành chương trình đề ra, các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng và đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của BCH Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. BCH Trung ương Đảng thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, thanh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đ/c Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng khóa XIII tại hội nghị

       Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè cũng đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 11/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh”.

 

 

Đ/c Nguyễn Hoàng Khải, TUV, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè phát biểu tại hội nghị

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, TUV, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kê hoạch, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được quán triệt, nghiên cứu tại hội nghị. Bí thư HU Cầu Kè yêu cầu sau hội nghị mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tiếp tục nghiên cứu các văn bản được quán triệt tại hội nghị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương./.

                                                              

                                                                            Tin, ảnh: Tấn Lập

Bản đồimage advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 541
  • Trong tuần: 11 680
  • Tất cả: 4248787
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẦU KÈ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Cầu Kè - Số 27 đường Trần Phú, Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 0294.3834027 - Fax: 0294.3834027
- Email: cauke@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Cầu Kè" khi phát hành lại thông tin từ website này
Designed by VNPT.