Thông báo nội dung trả lời của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè đối với đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngàn

    Ngày 20/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện có nhận đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngàn, ngụ khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Nội dung: Khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không công bằng (đơn chuyển đến từ Ban Tiếp công dân – Nội chính tỉnh và Tỉnh ủy Trà Vinh),

    Ủy ban nhân dân huyện trả lời bà như sau:

    Qua nghiên cứu nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Ngàn, ngày 05/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 180/UBND-NC về việc trả lời đơn của công dân (đơn bà Nguyễn Thị Ngàn) với nội dung cụ thể như sau:

    1. Yêu cầu xác định người đứng tên kê khai đăng ký sử dụng đất năm 1983:

Theo tư liệu đo đạc năm 1983: Một phần thửa đất số 17, tờ bản đồ số 7, diện tích 4760m2 do công đồng sử dụng, bao gồm:

    - Nguyễn Văn Kiển, diện tích 3960 m2;

    - Nguyễn Thị Huệ, diện tích 70 m2;

    - Nguyễn Thị Ba, diện tích 40 m2;

    - Bùi Thị Chăm, diện tích 100 m2;

    - Huỳnh Thị Phương, diện tích 50 m2;

    - Thạch Mót Hên, diện tích 40 m2;

    - Huỳnh Văn Thông, diện tích 60 m2;

    - Huỳnh Văn Chung, diện tích 60 m2;

    - Đinh Thị Tám, diện tích 60 m2;

    - Đinh Thị Nương, diện tích 70 m2;

    - Huỳnh Thị Hạnh, diện tích 250 m2.

    2. Yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ Lê Hùng Dũng: thửa đất số 32, tờ bản đồ số 26, diện tích 254,4 m2:

    - Thửa đất này do hộ ông Lê Hùng Dũng chuyển nhượng từ ông Trần Quốc Chuẩn, về trình tự, thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.

    - Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 32, tờ bản đồ số 26, diện tích 254,4 m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho ông Trần Quốc Chuẩn.

    - Về nguồn gốc: đất này ông Trần Quốc Chuẩn nhận chuyển nhượng của bà Đinh Thị Nương vào năm 1983.

    - Về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Quốc Chuẩn đúng theo quy định của pháp luật.

    Như vậy, việc bà Nguyễn Thị Ngàn yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 32, tờ bản đồ số 26, diện tích 254,4 m2 của ông Lê Hùng Dũng là không có căn cứ, vì đất này ông Lê Hùng Dũng nhận chuyển nhượng của ông Trần Quốc Chuẩn (Theo Quyết định số 413/QĐ.UBT ngày 19/3/1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngàn, cư ngụ khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè công nhận Quyết định số 222/QĐ.UBH ngày 12/7/1996 của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè về việc bác đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngàn và công nhận quyền sử dụng 658m2 đất cho ông Trần Quốc Chuẩn là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành).

     3. Yêu cầu thu hồi các bằng khoán đã cấp cho các hộ trên phần đất có nguồn gốc từ ông Nguyễn Văn Kiển:

    Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đều đúng quy định của pháp luật, nếu bà Nguyễn Thị Ngàn có tranh chấp thì nêu rõ họ tên, địa chỉ, tờ bản đồ, số thửa đất tranh chấp gửi đơn yêu cầu đến Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

    4. Yêu cầu xem xét, điều tra vụ tranh chấp thửa đất số 32, tờ bản đồ số 26 diện tích 254,4 m2:

    Theo quy định tại khoản 1 Điều 203 Luật đất đai năm 2013 quy định: Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết. Do đó hộ bà Nguyễn Thị Ngàn có tranh chấp với hộ ông Lê Hùng Dũng thì gửi đơn yêu cầu đến Tòa án để được giải quyết theo quy định.

    Trên đây là nội dung trả lời của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với đơn của bà Nguyễn Thị Ngàn, ngụ khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh./.

Phạm Thị Hồng Ngọc
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 1448
  • Trong tuần: 27,118
  • Tất cả: 1,900,210