Thông báo mời thầu gói thầu Truyền thông Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

-  Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Cầu Kè.
        - Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
        - Điện thoại: 0294.3814.345.             Email: banquanlyduancauke@gmail.com
          Nội dung thông báo mời thầu:
        - Tên gói thầu: Gói thầu Truyền thông Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.   
        - Tên dự toán mua sắm: Truyền thông Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.
        - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. 
        - Loại hợp đồng: Trọn gói.   
        - Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2019 theo quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 và Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè.
        - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, chọn nhà thầu trong nước.
        - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
        - Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Cầu Kè.
        - Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 (Một triệu đồng).
        - Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đ (Bốn triệu đồng).
        - Hình thức bảo lãnh: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt.
        - Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2019 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính).
        - Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2019.
        - Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2019.

Mã Hoài Thanh
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1074
  • Trong tuần: 14,908
  • Tất cả: 1,649,535