Thông báo mời thầu gói thầu số 06 Chi phí thiết bị Bàn ghế Nhà văn hóa xã Thông Hòa, xã Tam Ngãi, xã Hòa Ân, xã Hòa Tân, xã Phong Thạnh, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

 - Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Cầu Kè.
        - Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
        - Điện thoại: 0294.3814.345.             Email: banquanlyduancauke@gmail.com
          Nội dung thông báo mời thầu:
        - Tên gói thầu: Gói thầu số 06 Chi phí thiết bị.   
        - Tên dự án: Bàn ghế Nhà văn hóa xã Thông Hòa, xã Tam Ngãi, xã Hòa Ân, xã Hòa Tân, xã Phong Thạnh, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
        - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
        - Loại hợp đồng: Trọn gói.          
        - Nguồn vốn: ngân sách huyện (Nguồn XSKT bổ sung có mục tiêu hỗ trợ cho huyện Cầu Kè hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới).
        - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, chọn nhà thầu trong nước.
        - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
        - Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Cầu Kè.
        - Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 (Một triệu đồng).
        - Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 đ (Mười bảy triệu đồng).
        - Hình thức bảo lãnh: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt.
        - Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2019 đến trước 14giờ 30 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính).
        - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2019.
         - Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2019.

Mã Hoài Thanh
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1232
  • Trong tuần: 15,066
  • Tất cả: 1,649,693