Thông báo mời thầu gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Phong Phú B, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Cầu Kè.
        - Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
        - Điện thoại: 0294.3814.345.             Email: banquanlyduancauke@gmail.com
          Nội dung thông báo mời thầu:
        - Tên gói thầu: Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình.   
        - Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
        - Tên dự án: Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Phong Phú B, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.      
        - Nguồn vốn: vốn ngân sách.
        - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
        - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
        - Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Cầu Kè.
        - Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 (Một triệu đồng).
        - Bảo đảm dự thầu: 67.000.000 đ (Sáu mươi bảy triệu đồng).
        - Hình thức bảo lãnh: thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt.
        - Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 15 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2019 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính).
        - Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2019.
          - Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2019.

                                          Mã Hoài Thanh
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1034
  • Trong tuần: 14,868
  • Tất cả: 1,649,495