Ban Thường vụ HU Cầu Kè tổng kết thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

      Ngày 14/6, Ban Thường vụ HU Cầu Kè tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện Cầu Kè chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh đại biểu tham dự hội nghị

     Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tháng 4 năm 2021 Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè đã phát động thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên phạm bị toàn huyện. Để thực hiện mô hình có hiện quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè đã ban hành khung tiêu chí cụ thể một số nội dung “Làm gương mẫu mực(đối với lãnh đạo) và nội dung “Tích cực làm theo” (đối với đảng viên, công chức, viên chức). Từng cá nhân tùy theo chức trách, nhiệm vụ, vị trí việc làm đăng ký một số nội dung thực hiện như: Gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, không vị phạm pháp luật, Tuân thủ nghiêm qui chế làm việc; Gương mẫu đi đầu trong nêu gương về đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; Gương mẫu hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, Không làm việc gì có hại cho Đảng, Chính quyền và nhân dân; Gương mẫu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tâm htận tụy với công việc, không lánh nặng tìm nhẹ; Gương mẫu trong lãnh đạo, điều hành; Gương mẫu trong nghiên cứu, tự học, tự nâng cao năng lực cá nhân; Gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Gương mẫu trong thực hiện các mối quan hệ xã hội. Giữ gìn phẩm chất, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, tận tụy, tâm huyết với công việc; Định kỳ hàng tháng đều giành thời gian tự học, nghiên cứu chuyên sâu các văn bản có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; Chấp hành tốt nội qui, quy chế làm việc của cơ quan, tuân thủ chấp hành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Tích cực học tập và làm theo gương Bác về thực hành tiết kiệm... Qua hơn 01 năm phát động đã có gần 3.700 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký thực hiện, trong đó có 118 cán bộ lãnh đạo đăng ký tiêu chí làm gương mẫu mực. Kết quả đánh giá có 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký. Bên cạnh đó, qua quá trình triển khai thực hiện mô hình đã xuất hiện một số việc làm gương mẫu điển hình ngoài nội dung đăng ký như: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy công tác ở khối Đảng đều đến trụ sở làm việc trước 07 giờ hàng ngày để hội ý, định hướng những nội dung trọng tâm cần thực hiện, giúp đẩy nhanh tiến độ công việc chung và nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân; Từng Ủy viên Thường vụ đều sâu sát địa bàn phụ trách nắm tình hình trong dân, hỗ trợ cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn; tất cả các nguồn khen thưởng của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với tập thể Đảng bộ huyện đều được sử dụng để chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách; vận động xã hội hóa hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, cầu, đường giao thông nông thôn và tặng quà hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chấp hành tốt nội qui, quy chế làm việc của cơ quan, tuân thủ chấp hành tốt nhiệm vụ được giao, khắc phục triệt để tình trạng đi trễ, về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến tích cực.

   

Lãnh đạo HU trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị

     Với những kết quả đạt được, dịp này có 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” được Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè tặng giấy khen.

     Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ HU Cầu Kè đã triển khai Kế hoạch số 55 ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”./.

                                                                            

                                                                                Tin, ảnh: Tấn Lập

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 919
  • Trong tuần: 18,792
  • Tất cả: 1,735,625