Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2022 ở huyện Cầu Kè

    Ngày 14/6, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh do bà Trần Thị Bích Phượng, TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2022 ở Ban Dân vận Huyện ủy Cầu Kè.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra

        Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy Cầu Kè đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai thực hiện những chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, An ninh-quốc phòng. Hoạt động của Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể có sự phối hợp đồng bộ, đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cấp ủy; tiếp tục đổi mới nội dung, hướng hoạt động về cơ sở; vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân tạo sự đồng thuận cao ở các lĩnh vực; Chủ động trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Chú trọng việc ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện cải cách hành chính, trong tuyên truyền, vận động và giải quyết công việc của cán bộ, công chức viên chức; quan tâm giải quyết các đơn thư, khiếu kiện đảm bảo đúng quy định. Chủ động phối hợp triển khai các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Tính đến nay, toàn huyện có 331 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Kết quả từ công tác dân vận đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Bà Trần Thị Bích Phượng, TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu tại buổi kiểm tra

      Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Trần Thị Bích Phượng, TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị trong thời gian tới Ban Dân vận Huyện ủy Cầu Kè cần tiếp tục lãnh chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác Dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; quan tâm công tác nắm dư luận xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo để có hướng tham mưu, xử lý kịp thời; tăng cường tiếp xúc đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đẩy mạnh thi đua phong trào Dân vận khéo thiết thực hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu đề ra trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyện truyền, vận động nhân dân tham gia tiêm vắcxin phòng Covid-19 đủ liều, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài để cải thiện chất lượng cuộc sống và tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, đảm bảo đủ phẩm chất, trình độ năng lực sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

 

                                                                             Tin, ảnh: Tấn Lập

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 979
  • Trong tuần: 18,852
  • Tất cả: 1,735,685