Cầu Kè tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác Dân tộc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

         Từ ngày 21 – 25/7/2023 Trung tâm nghiên cứu Khoa học và sản xuất dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Ủy Ban Nhân dân huyện Cầu Kè đã tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác Dân tộc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc huyện và các xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn huyện Cầu Kè tham dự.

 
         Trong 05 này học tập, quán triệt các học viên được tiếp thu 05 chuyên đề có liên quan đến công tác dân tộc trong tình hình hiện nay gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng – an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.3


 

Thông qua lớp bồi dưỡng  nhằm giúp cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quản lý và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống kinh tế, vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, góp phần triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác Dân tộc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030./.

 

Nguyễn Hừng
(Ban Tuyên giáo Cầu Kè)

 
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 148
  • Hôm nay: 5417
  • Trong tuần: 28,867
  • Tất cả: 3,872,111