English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 15/10/2021
Ngày kết thúc: 15/11/2021
Lượt xem:14
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

2
Ngày bắt đầu: 12/10/2021
Ngày kết thúc: 12/11/2021
Lượt xem:2
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

3
Ngày bắt đầu: 04/10/2021
Ngày kết thúc: 04/11/2021
Lượt xem:16
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

4
Ngày bắt đầu: 24/09/2021
Ngày kết thúc: 24/10/2021
Lượt xem:10
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  0294. 3860.979

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 18/09/2021
Ngày kết thúc: 18/10/2021
Lượt xem:22
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 83, Nguyễn Chí Thanh , Đống Đa, Hà Nội ( ông Phan Thanh Tuyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo 

- Điện thoại:0903402173 hoặc 3774 1862)

2
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:48
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

3
Ngày bắt đầu: 15/09/2021
Ngày kết thúc: 15/10/2021
Lượt xem:36
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh 

- Email: skhcn-travinh@chinhphu.vn 

- Điện thoại: 0294.3862.369

4
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 08/10/2021
Lượt xem:46
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3840 280

5
Ngày bắt đầu: 07/09/2021
Ngày kết thúc: 07/10/2021
Lượt xem:40
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: ngansachtravinh@gmail.com

- Điện thoại: 0294.3865.665

6
Ngày bắt đầu: 03/09/2021
Ngày kết thúc: 03/10/2021
Lượt xem:48
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 03, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: dnhanh@travinh.gov.vn.

- Điện thoại: 0294.3863164.

7
Ngày bắt đầu: 02/09/2021
Ngày kết thúc: 02/10/2021
Lượt xem:52
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 29, Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: doiphapchepv11tv@gmail.com

- Số điện thoại: 0693.729061

8
Ngày bắt đầu: 31/08/2021
Ngày kết thúc: 01/10/2021
Lượt xem:66
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.840485

9
Ngày bắt đầu: 26/08/2021
Ngày kết thúc: 26/09/2021
Lượt xem:52
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3860.979

10
Ngày bắt đầu: 18/08/2021
Ngày kết thúc: 31/08/2021
Lượt xem:56
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

11
Ngày bắt đầu: 12/08/2021
Ngày kết thúc: 12/09/2021
Lượt xem:58
Trích yếu:

 - Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 374, đường Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: quydautuphattrientravinh@gmail.com

- Số điện thoại:02943 754369

12
Ngày bắt đầu: 09/08/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:62
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 29, Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: doiphapchepv11tv@gmail.com

- Số điện thoại: 0693.729061

13
Ngày bắt đầu: 09/08/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:86
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 29, Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: doiphapchepv11tv@gmail.com

- Số điện thoại: 0693.729061

14
Ngày bắt đầu: 04/08/2021
Ngày kết thúc: 04/09/2021
Lượt xem:82
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3840 280

15
Ngày bắt đầu: 27/07/2021
Ngày kết thúc: 27/08/2021
Lượt xem:90
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ thư điện tử: sovanhoa95@gmail.com

16
Ngày bắt đầu: 27/07/2021
Ngày kết thúc: 27/08/2021
Lượt xem:96
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 2 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.863125 

17
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/08/2021
Lượt xem:66
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Trà Vinh ( qua Chi cục Thủy sản)

- Địa chỉ: số 272, Bạch Đằng, ấp Long Bình, phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtauca@gmail.com

18
Ngày bắt đầu: 16/07/2021
Ngày kết thúc: 16/08/2021
Lượt xem:78
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

19
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 15/08/2021
Lượt xem:88
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3860.979

20
Ngày bắt đầu: 26/06/2021
Ngày kết thúc: 08/07/2021
Lượt xem:180
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv@travinh.gov.vn

21
Ngày bắt đầu: 21/06/2021
Ngày kết thúc: 21/07/2021
Lượt xem:120
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây Dựng tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 226 Đường Trần Phú, Phường 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: qlhdxd.soxd@travinh.gov.vn.

22
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 03/07/2021
Lượt xem:128
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301

23
Ngày bắt đầu: 03/06/2021
Ngày kết thúc: 13/06/2021
Lượt xem:201
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

 - Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv@travinh.gov.vn

24
Ngày bắt đầu: 02/06/2021
Ngày kết thúc: 02/07/2021
Lượt xem:174
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 03, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

- Số điện thoại: 0294.3863164

25
Ngày bắt đầu: 02/06/2021
Ngày kết thúc: 02/07/2021
Lượt xem:142
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 151, đường Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: sgtvt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840356

26
Ngày bắt đầu: 31/05/2021
Ngày kết thúc: 30/06/2021
Lượt xem:118
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: glhdxd.soxd@travinh.gov.vn

27
Ngày bắt đầu: 26/05/2021
Ngày kết thúc: 26/06/2021
Lượt xem:206
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301

28
Ngày bắt đầu: 20/05/2021
Ngày kết thúc: 20/06/2021
Lượt xem:180
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

- Địa chỉ: Số 274 QL 53, khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

29
Ngày bắt đầu: 18/05/2021
Ngày kết thúc: 28/05/2021
Lượt xem:250
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: 52A, đường Lê Lợi, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: pxdcq.sonv@travinh.gov.vn

30
Ngày bắt đầu: 13/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:238
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

-  Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840.280

31
Ngày bắt đầu: 11/05/2021
Ngày kết thúc: 10/06/2021
Lượt xem:204
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Ngang

 - Địa chỉ: khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtainguyenmoitruongcn@gmail.com

32
Ngày bắt đầu: 11/05/2021
Ngày kết thúc: 10/06/2021
Lượt xem:204
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: soxd@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3864411

33
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:186
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 31 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 242, Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

34
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:208
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 31 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 242, Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

35
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 06/06/2021
Lượt xem:284
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiểu Cần

 - Địa chỉ: khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

36
Ngày bắt đầu: 06/05/2021
Ngày kết thúc: 06/06/2021
Lượt xem:236
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 242, Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

37
Ngày bắt đầu: 06/05/2021
Ngày kết thúc: 05/06/2021
Lượt xem:222
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Duyên Hải

Địa chỉ: ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtnmthuyenduyenhaitv@gmail.com

38
Ngày bắt đầu: 05/05/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:208
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành

 - Địa chỉ: Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongtnmtcttv@gmail.com

39
Ngày bắt đầu: 05/05/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:226
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301.

40
Ngày bắt đầu: 05/05/2021
Ngày kết thúc: 04/06/2021
Lượt xem:246
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 14, đường 19/5, khóm 2, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

41
Ngày bắt đầu: 04/05/2021
Ngày kết thúc: 03/06/2021
Lượt xem:171
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3840.301

42
Ngày bắt đầu: 22/04/2021
Ngày kết thúc: 22/05/2021
Lượt xem:202
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280.

43
Ngày bắt đầu: 19/04/2021
Ngày kết thúc: 19/05/2021
Lượt xem:322
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về : 

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải

- Địa chỉ: Số 14, đường 2/3, khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Email: ptnmttxdh@gmail.com

44
Ngày bắt đầu: 19/04/2021
Ngày kết thúc: 18/05/2021
Lượt xem:254
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

45
Ngày bắt đầu: 16/04/2021
Ngày kết thúc: 16/05/2021
Lượt xem:272
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố TV, tỉnh Trà Vinh

- Email: skhdt@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866.300.

46
Ngày bắt đầu: 14/04/2021
Ngày kết thúc: 14/05/2021
Lượt xem:278
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

47
Ngày bắt đầu: 10/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:330
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 09 Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: 

- Điện thoại:

48
Ngày bắt đầu: 06/04/2021
Ngày kết thúc: 06/05/2021
Lượt xem:294
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 226, đường Trần Phú, phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh

- Email: qlhsxd.soxd@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 02943.866.468

49
Ngày bắt đầu: 02/04/2021
Ngày kết thúc: 02/05/2021
Lượt xem:358
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về :

Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Cầu Kè

 - Địa chỉ: 

- Email: 

- Điện thoại: 0294.3834.169.

50
Ngày bắt đầu: 31/03/2021
Ngày kết thúc: 01/05/2021
Lượt xem:348
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: vpso478A@gmail.com

- Điện thoại: 02943.840.280

1234
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 207
  • Hôm nay: 36826
  • Trong tuần: 408,115
  • Tất cả: 20,316,281