English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc tại Trà Vinh

Ngày 21/11, đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh; đồng chí Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Vũ Dương Châu - Trưởng Ban dân tộc, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn  về việc thực hiện kết luận số 01/KL-DCT về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc” và khảo sát việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

 Đồng chí Vũ Dương Châu - Trưởng Ban dân tộc, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

 

Trong thời gian qua, thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đã có nhiều cách làm mới với nhiều nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước và chính sách an sinh xã hội, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nổi bật trong đó đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước được 2.900 cuộc với 324.000 lượt người dự. Song song đó, MTTQ các cấp còn phối hợp với chính quyền và các đoàn thể xây dựng được 200 mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, điển hình được nhân rộng, đồng thời xây dựng được 20 mô hình khu dân cư gắn với cơ sở tôn giáo, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó góp phần tích cực vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Hẳn - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh cho biết thêm: Song song với công tác dân tộc và thực hiện rất tốt các chính sách dân tộc thì công tác đào tạo nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới luôn được lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh rất quan tâm. Tỷ lệ cán bộ, viên chức là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở các cấp ngày càng nhiều. Đặc biệt là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục quan tâm củng cố và phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 449 vị, đồng thời duy trì tổ chức cung cấp thông tin cho người có uy tín nắm bắt và phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với các tín đồ phật tử và đồng bào dân tộc thiểu số. Việc giữ gìn và phát huy tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, lễ, hội, trang phục, các loại hình văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm. Các phong trào xóa đói, giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được MTTQ, các ban ngành đoàn thể lồng ghép triển khai thực hiện với nhiều mô hình chăn nuôi, sản xuất có hiệu quả đã góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer từ trên 23% năm 2015, xuống còn trên 6% tính đến cuối năm 2019.

Toàn cảnh buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Trà Vinh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Dương Châu - Trưởng Ban dân tộc, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh trong triển khai thực hiện kết luận số 01 ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc” và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, đánh giá cao kết quả 5 nội dung trọng tâm về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong công tác dân tộc theo kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Vũ Dương Châu cũng đề nghị Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa kết luận số 01 ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc” gắn với việc thực hiện có hiệu quả kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, cũng như tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, đẩy mạnh phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Phương Thảo

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 204
  • Hôm nay: 21439
  • Trong tuần: 267,151
  • Tất cả: 21,832,851