Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Trà Vinh lần thứ 9
Lượt xem: 5152
Sáng ngày 11/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2022. 

Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9

Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng: với mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2022 là: chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tập trung, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 với khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm chính trị rất cao; đồng thời đã phát huy cao độ sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ nên trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt khá. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả đạt được là có sự tổng hợp sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự quyết liệt, trách nhiệm cao trong quản lý điều hành của các cấp chính quyền; sự tập trung phối hợp tốt của các Sở, Ban ngành và địa phương; sự cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp; sự đóng góp tích cực của các tầng lớp Nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh đạt nhiều kết quả phấn khởi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển. Cụ thể mức tăng trưởng kinh tế âm 2,37%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp; thu hút đầu tư còn ít; vốn đầu tư toàn xã hội giảm; chỉ số PCI giảm. Điều kiện sản xuất của Nhân dân gặp nhiều khó khăn do giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng; một số dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tiềm ẩn phát sinh khó kiểm soát; một số mặt hàng nông sản đầu ra không ổn định và dịch bệnh nguy hiểm trên người vẫn còn diễn biến khá phức tạp.  

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 9

Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện và nguyên nhân; đề xuất những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh có tổng giá trị sản xuất đạt trên 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế âm 2,37% (chủ yếu giảm ở lĩnh vực sản xuất điện). Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 12.100 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 16.800 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay tỉnh đã thu hút được 4 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng kí trên 13.600 tỷ đồng và phát triển mới trên 200 doanh nghiệp.

Tỉnh có tổng thu ngân sách đạt gần 72% dự toán, thu nội địa đạt trên 3.000 tỷ đồng, đạt gần 60% dự toán và công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 5,5% so cùng kỳ. Cũng trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 13.500 lao động và đưa 396 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các đại biểu dự hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9

Hội nghị tập trung thảo luận về những vấn đề trọng tâm, bàn giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và về lĩnh vực văn hóa xã hội. Trên lĩnh vực kinh tế, các đại biểu tập trung thảo luận về việc khuyến khích phát triển trong nhân dân về tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh; biện pháp chủ động trong công tác phòng trị dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; về phát triển sản phẩm OCOP; công tác giải ngân vốn đầu tư công; công tác kêu gọi đầu tư và công tác xây dựng huyện nông thôn mới ở Cầu Ngang và Duyên Hải.

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 11 và 12/7/2022.

                                                                                       Xuân Kha