Giảm 50% phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Lượt xem: 5268
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp hướng dẫn viên du lịch.

Theo đó, Bộ Tài chính đã giảm phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. 

Cụ thể, mức phí thẩm định cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa từ 3 triệu đồng/giấy phép giảm còn 1,5 triệu đồng/giấy phép; cấp đổi từ 02 triệu đồng/giấy phép giảm còn 01 triệu đồng/giấy phép; cấp lại 1,5 triệu đồng/giấy phép giảm còn 750.000 đồng/giấy phép. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại): đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa từ 650.000 đồng/thẻ giảm còn 325.000 đồng/thẻ; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm từ 200.000 đồng/thẻ giảm còn 100.000 đồng/thẻ. 

Mức thu trên sẽ được áp dụng thực hiện từ 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Ngoài ra, các nội dung liên quan đến mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, cũng như việc nộp, quản lý, chứng từ thu phí, công khai chế độ thu phí vẫn thực hiện theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC.
Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, thiệt hại của ngành du lịch Việt Nam trong 3 tháng tính từ tháng 02-4/2020 đã khoảng từ 5,9-7,7 tỷ USD; riêng ngành du lịch Trà Vinh bị thiệt hại nặng nề bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19 gây ra, các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn bị sụt giảm đến 80% doanh số./.

Hà Thanh