Di tích lịch sử cấp quốc gia
Lượt xem: 10077

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM CÔNG NHẬN

SỐ QĐ – NGÀY, THÁNG CÔNG NHẬN

GHI CHÚ

01

Di tích lịch sử cách mạng

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Số 1570 VHQĐ

Ngày 05/9/1989

Cấp Quốc gia

02

Di tích kiến trúc Lưu Cừ II

 

Ấp Lưu Cừ II, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Số 34 VHQĐ

Ngày 09/01/1990

Cấp Quốc gia

03

Di tích danh thắng Ao Bà Om

 

Khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Số 921.QĐ/BT

Ngày 20/7/1994

Cấp Quốc gia

04

Di tích kiến trúc tôn giáo chùa Âng

Khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Số 921.QĐ/BT

Ngày 20/7/1994

Cấp Quốc gia

05

Di tích LSCM chùa Giác Linh

(Chùa Dơi)

Ấp Nhứt A, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Số 95-1998-QĐ/BVHTT Ngày 24/01/1998

Cấp Quốc gia

06

Di tích LSCM Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu

Ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Số 02-2004 QĐ/BVHTT Ngày 19/02/2004

Cấp Quốc gia

07

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Phước Minh Cung (Chùa Ông)

Số 44- Điện Biên Phủ, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Số 76/QĐ-BVHTT  Ngày 16/11/2005

Cấp Quốc gia

08

Di tích LSCM

Chùa BODHICULÀMANI (Ấp Sóc)

Ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Số 834/QĐ-BVHTTDL Ngày 03/3/2009

Cấp Quốc gia

09

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Chùa BODHISALARAJA (Kom Pong)

Khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Số 1020/QĐ-BVHTTDL Ngày 23/3/2010

Cấp Quốc gia

10

DTLS Chùa Py-Sey Va-Ra-Ram

(Chùa Ba Si)

Ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Số 2631/QĐ-BVHTTDL Ngày 18/7/2012

Cấp Quốc gia

11

DTLS Nơi thành lập Chi bộ An Trường

Ấp 3, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Số 2632/QĐ-BVHTTDL Ngày 18/7/2012

Cấp Quốc gia

12

DTLS Chùa Tà Lôn (Cái Cối)

Ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

(Đang lập hồ sơ)

Cấp Quốc gia

 

Nguồn: Bảo tàng tổng hợp tỉnh Trà Vinh

4 người đã bình chọn