English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh: Nỗ lực phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Để thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy có liên quan đến nông nghiệp, Trà Vinh đã xây dựng kế hoạch đưa nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững, an toàn, trọng tâm là công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị hàng hóa và sức cạnh tranh. Tỉnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng chủ động, thích ứng với BĐKH, đảm bảo an toàn trước thiên tai, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thu nhập bình quân đầu người đạt cao hơn trung bình của cả nước, đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL.  

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đáng (huyện Càng Long) trong giờ học thực hành môn Sinh: Sản xuất lúa chất lượng cao trong điều kiện BĐKH.

Trên cơ sở đó, tỉnh phát triển nông nghiệp theo 04 tiểu vùng: ngọt, ngọt hóa, mặn và cù lao; tập trung đầu tư khai thác và tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của các tiểu vùng sinh thái, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện và BĐKH; phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất thủy sản theo thế mạnh của tỉnh, bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, gắn với tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã làm nòng cốt kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản, đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, tạo thương hiệu thủy sản trong chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Các sở, ngành chuyên môn, các địa phương sẽ định hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản và trái cây, giảm tỷ trọng lúa gạo; phát triển các ngành khác theo chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) nhằm đa dạng hóa hệ thống sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để phối hợp nguồn lực và phát triển toàn diện mọi mặt của sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn, ưu tiên các nội dung thích ứng BĐKH và phòng, chống rủi ro do thiên tai. Phát triển nông nghiệp thích ứng với điều kiện tự nhiên và thị trường, tập trung xử lý các yếu tố nội tại, cùng với tiến bộ khoa học công nghệ, biến nguy cơ thành thời cơ, biến bất lợi thành lợi thế.

Để cùng các tỉnh trong khu vực ĐBSCL phát triển nông nghiệp bền vững, tỉnh đã định hướng phát triển ngành chủ lực: lúa gạo, đến năm 2030, diện tích lúa canh tác trên địa bàn tỉnh khoảng 78.000ha (giảm khoảng 4.744ha, chuyển sang sản xuất cây ăn trái, cây dừa và nuôi thủy sản), sản lượng lúa dự kiến khoảng 01 triệu tấn. Trong đó, lúa hữu cơ từ 2.500-3.500ha, tập trung phát triển tại các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang; lúa sạch dự kiến từ 20.000-30.000ha, tập trung tại Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Cầu Kè và Càng Long. Về cây ăn trái, đến năm 2030, mở rộng diện tích trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 22.000ha (tăng thêm khoảng 3.200ha); chủ yếu chuyển đổi từ vùng đất lúa kém hiệu quả, cải tạo đất giồng tạp, vườn tạp, sản lượng dự kiến đạt 330.000 tấn; đến năm 2030, diện tích đất nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt 40.000ha, tăng thêm 2.500ha (gồm diện tích lúa chuyển đổi và tăng diện tích luân canh hoặc kết hợp với lúa, tôm rừng sinh thái, nuôi thủy sản ở các bãi bồi ven sông, ven biển và nuôi thủy sản lồng bè). Tổng diện tích nuôi đạt 60.000ha, sản lượng 265.500 tấn; giá trị sản phẩm thu được năm 2030 đạt 420 triệu đồng/ha/năm.

Nông dân xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải tiếp tục cải tạo đất tạp, đất kém hiệu quả quy hoạch ao nuôi tôm

Để đạt được mục tiêu như đề ra, tỉnh thực hiện quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với định hướng của quy hoạch vùng ĐBSCL, đảm bảo chuyển đổi nông nghiệp bền vững và thích ứng với BĐKH, rà soát quy hoạch ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH: chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, hiện đại hóa công trình thủy lợi ứng phó với BĐKH, kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, hạ tầng phát triển thủy sản gắn với giao thông; các công trình hỗ trợ phòng, chống thiên tai, hỗ trợ di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm do thiên tai; các công trình hỗ trợ bảo tồn, cảnh quan, môi trường tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng phát triển chuỗi giá trị ngành hàng nông sản: xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình đẩy mạnh phát triển các vùng nguyên liệu chủ lực; thực hiện hiệu quả chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển khởi nghiệp nông thôn và kinh tế hợp tác. Song song đó, phát triển khoa học công nghệ: đổi mới công tác quản lý khoa học và khuyến nông; khuyến khích đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ 4.0 trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông thủy sản chủ lực của tỉnh để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát triển nguồn nhân lực: thu hút chuyên gia, trí thức trẻ về nông thôn, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; tập huấn, đào tạo nông dân chuyên nghiệp, chuyển đổi lao động nông nghiệp và tạo việc làm cho nông dân./.

Trường Nguyên

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 91
  • Hôm nay: 20754
  • Trong tuần: 266,466
  • Tất cả: 21,832,166