English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh: công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Bò bị bệnh viêm da nổi cục

Cụ thể, Công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

- Tên dịch bệnh: Viêm da nổi cục.

- Loài động vật mắc bệnh: Trâu, bò.

- Thời gian xảy ra dịch bệnh: Ngày 6/8/2021.

- Phạm vi công bố dịch: Trên địa bàn toàn tỉnh Trà Vinh.

- Các biện pháp phòng, chống dịch: Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải
pháp phòng, chống dịch theo quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các nội dung của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh.

* Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp chống, dịch theo quy định tại Điều 27 của Luật Thú y; các chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ động huy động và bố trí mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp cấp bách bao vây vùng dịch trên địa bàn, nhanh chóng khống chế dập dịch, hạn chế thấp nhất lây lan ra vùng lân cận; xử lý trâu, bò bệnh chết theo quy định.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, khắc phục hậu quả do dịch bệnh động vật gây ra.

* Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch; tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; đảm bảo sử dụng nguồn lực (đặc biệt là kinh phí) đúng theo quy định của pháp luật, đạt mục tiêu, hiệu quả; đồng thời, tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh, khi đủ điều kiện theo quy định.

* Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ khả năng ngân sách tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác tổ chức phòng, chống dịch và kinh phí hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có trâu, bò chết, xử lý tiêu hủy, đảm bảo thủ tục thanh, quyết toán theo quy định./.

Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 69
  • Hôm nay: 1103
  • Trong tuần: 219,515
  • Tất cả: 22,030,927