Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh"
Lượt xem: 5687
Ngày 20/3/2023, Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐCT về tổ chức Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”. 
 

 

Theo đó, đối tượng dự thi là tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh (trừ các thành viên trong ban chỉ đạo, ban giám khảo, tổ thư ký, giúp việc tổ chức cuộc thi và cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy). Hình thức thi: thi viết.

Bài dự thi phải đảm bảo các yêu cầu sau: trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Chỉ đạo cuộc thi bảo đảm thời gian theo quy định; bài thi phải trình bày sạch, đẹp, rõ ràng, khoa học; ghi rõ họ tên, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác hoặc nơi thường trú, số điện thoại. Bài dự thi không hợp lệ là những bài photocoppy, sao chép giống nhau hoặc không trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Chỉ đạo cuộc thi.

Nơi nhận và thời gian nhận bài thi:

Đối với cấp huyện/tương đương: ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; ban tuyên giáo/tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Thời gian nhận bài thi chậm nhất đến ngày 30/5/2023; mỗi nơi tổ chức xét chọn từ 30 - 40 bài, riêng Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp chọn từ 40 - 50 bài, đạt yêu cầu chất lượng cao, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/6/2023.

Đối với cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không nhận trực tiếp, chỉ nhận bài thi từ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Thời gian nhận bài thi từ ngày 10 - 25/7/2023, Ban Giám khảo cuộc thi cấp tỉnh sẽ chấm bài thi của các địa phương, đơn vị gửi về và báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo cuộc thi.

Dự kiến tổng kết và trao giải thưởng trong tháng 8/2023.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải dành cho bài thi xuất sắc là bài thi của cá nhân hoặc tập thể (từ 2 người trở lên cùng đứng tên, tham gia viết 1 bài thi) hoặc bài thi ghi tác giả/người tham gia là chi bộ, cơ quan, đơn vị/tập thể chi bộ, tập thể cơ quan, tập thể đơn vị cấp cơ sở.

Giải dành cho bài thi xuất sắc gồm: 1 giải Nhất 5 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 4 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 3 triệu đồng; 13 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng; 2 giải dành cho các trường hợp đặc biệt (có hình thức trình bày sáng tạo, hiệu quả tuyên truyền cao; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp của các nhân để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (câu số 12) hay, thiết thực…), mỗi giải 1 triệu đồng.

Giải dành cho đảng bộ cấp trên cơ sở gồm: 1 giải Nhất 9 triệu đồng; 1 giải Nhì 7 triệu đồng; 2 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng.

Mọi thắc mắc liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, số điện thoại 02943.851.142) và ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Cuộc thi nhằm tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”.

Nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất giải pháp, nêu cao ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển.

Trúc Phương

Tin khác