Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh giám sát Cục Thống kê
Lượt xem: 1729
Ngày 18/5, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh đã tiến hành giám sát tại Cục Thống kê tỉnh theo kế hoạch giám sát hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh năm 2023.  
 

 

Quang cảnh buổi giám sát Cục Thống kê

 Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát và ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó đoàn giám sát cùng chủ trì buổi giám sát. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê và lãnh đạo các chi cục thống kê trong tỉnh.

Cục Thống kê là đơn vị ngành dọc Trung ương đóng tại địa phương, có 4 chi cục thống kê khu vực trực thuộc. Cục Thống kê tỉnh thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong các hoạt động thống kê; thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động thống kê; tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê;…

Trong năm 2022 và quý I năm 2023, Cục Thống kê đã thực hiện 42 cuộc điều tra theo kế hoạch. Trong đó thực hiện 8 cuộc điều tra lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, khảo sát mức sống dân cư, lao động việc làm, giá tiêu dùng, giá sản xuất công nghiệp, nông lâm thủy sản, khai thác biển…; 20 cuộc điều tra quý lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư…; 9 cuộc điều tra mùa vụ về: nông, lâm nghiệp và thủy sản, cây hàng năm và vụ đông xuân; 2 cuộc điều tra 6 tháng lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản…; 10 cuộc điều tra năm về xây dựng, vốn đầu tư, dân số, nông lâm nghiệp thủy sản, doanh nghiệp…

Kết quả các cuộc điều tra được tổng hợp trên phần mềm thống nhất chung cả nước, phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành từ trung ương đến địa phương. Đến thời điểm 1/3/2023, ngành đã thực hiện 100% phiếu điều tra bằng điện tử CaPi và Webform.

Ngành thống kê thời gian qua cũng đứng trước những khó khăn về thiếu biên chế, công tác điều tra thu nhập thông tin chọn trên mẫu và có cách tính riêng nên chưa thống nhất cách tính giữa ngành thống kê và một số sở ngành, còn tình trạng con số chênh lệnh giữa các ngành.

Qua kết luận sơ bộ tại buổi giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Cục Thống kê tăng cường tuyên truyền Luật Thống kê và Chỉ thị 07 năm 2023 của Chính phủ về tăng cường công tác thống kê nhà nước; thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý nhà nước trong công tác thống kê, phối hợp với các sở, ban ngành trong công tác thống kê, chỉ đạo các chi cục thống kê khu vực phối hợp các phòng, ban UBND cấp xã thực hiện các hoạt động thống kê đảm bảo tính thống nhất. Thực hiện tốt công tác phân tích, dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng đánh giá và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời, tiếp tục kiện toàn bộ máy, có kế hoạch đào tạo cho đội ngũ công chức, điều tra viên cơ sở đáp ứng nhu cầu công tác thống kê trong tình hình hiện nay.

                                         Phượng Khánh

 

Tin khác