Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp và làm việc với đoàn nghiên cứu khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương
Lượt xem: 1652
Sáng ngày 19/7, Giáo sư Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường Trực Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn nghiên cứu khảo sát Hội đồng Lý luận Trung ương đã có chuyến làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã tiếp và làm việc với Đoàn.
 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng và Giáo sư Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn chủ trì cuộc họp

 Đoàn nghiên cứu khảo sát Hội đồng lý luận Trung ương quan tâm đến kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh qua nửa nhiệm kì. Về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, Tỉnh ủy Trà Vinh thông tin: Tăng trưởng bình quân nửa nhiệm kỳ đạt 3,12%; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5,74%. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 77.475 tỷ đồng, đóng góp khoảng 0,8% trong GDP cả nước và 6,3% GDP khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giải ngân 5 chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 172 tỷ đồng, với trên 4.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; triển khai 4 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng với số vốn 366 tỷ đồng. Đến nay đang thi công 1 dự án, đang tổ chức đấu thầu 3 dự án. GRDP bình quân đầu người ước đạt 75,97 triệu đồng/người/năm, tăng 13,31 triệu đồng so với năm 2020.

Đoàn đặc biệt quan tâm đến một số mô hình trong đổi mới cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Cũng theo Tỉnh ủy Trà Vinh, ở lĩnh vực nông nghiệp, nổi bật có 13 mô hình, trong đó, thủy sản có mô hình thực nghiệm nuôi cá Hồng Mỹ sử dụng thức ăn công nghiệp tại xã Hiệp Mỹ Tây và xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp hầm biogas xử lý môi trường tại xã Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, xã Đông Hải, Đôn Châu, huyện Duyên Hải và xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt có mô hình trồng đậu phộng sử dụng phân hữu cơ vi sinh tưới nước tiết kiệm tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Mô hình thực nghiệm trồng dưa lưới ruột vàng trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh...

Lĩnh vực công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, nổi bật đã thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mật hoa dừa” tại Công ty TNHH Trà Vinh Farm (ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Các sản phẩm từ mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020, 2022 và được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2019; 3 sao, 4 sao năm 2020 và 5 sao năm 2023.

 Riêng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh Trà Vinh đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng bộ và nhân sự chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh. Hoàn thành công tác quy hoạch Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hoàn thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tập trung chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Xây dựng, triển khai thực hiện nhiều đề án, nghị quyết, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ; tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhiều cán bộ, đảng viên các cấp gắn với quy hoạch cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị...

Quang cảnh buổi làm việc

 Lãnh đạo các sở, ngành cũng thông tin với đoàn các vấn đề về cải cách hành chính, phân cấp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và trong quản lý điều hành của tỉnh, về phát triển kinh tế biển, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vấn đề phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa và tình hình thực hiện chính sách dân tộc...

Giáo sư Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường Trực Hội đồng lý luận Trung ương chia sẻ sự vui mừng trước bước phát triển ngoạn mục từ cơ sở vật chất đến đời sống của người dân Trà Vinh, điển hình qua chuyến làm việc tại huyện Cầu Kè. Ông cho rằng chính sách đãi ngộ được thực hiện tốt, những khó khăn trong đời sống của đồng bào dân tộc Khmer đã được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao. Riêng trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh Trà Vinh đã rất chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, chú trọng phát triển đảng viên, lãnh đạo là người đồng bào dân tộc Khmer.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp thu các ý kiến của  Đoàn nghiên cứu khảo sát Hội đồng Lý luận Trung ương, ông cho biết: thời gian tới, Trà Vinh sẽ tập trung tiếp tục khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực, những tiềm năng, lợi thế để tạo động lực đưa Trà Vinh phát triển bền vững; tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Lãnh đạo hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả. Ông kiến nghị với Đoàn một số vấn đề về phân quyền quản lý và một số vấn đề trong tiêu chí để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn, chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phượng Khánh

 

Tin khác