Trà Vinh biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 2481
Sáng ngày 28/7, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Trà Vinh năm 2021-2022.
 

 

Đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và 429 đại biểu tiêu biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh.

Hiện tỉnh Trà Vinh có 872 người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong đó có 144 là đảng viên. Thời gian qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thật sự là “cánh tay” nối dài của Đảng trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS và giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc như các lễ hội, Tết cổ truyền, các phong tục tập quán tốt đẹp, dạy và học tiếng nói, chữ viết, sưu tầm và giữ gìn các sản phẩm đặc trưng của đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, người có uy tín thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, cộng đồng nơi cư trú không vi phạm pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc gây chia rẽ mất đoàn kết. Đồng thời, hướng dẫn người dân biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình trao bằng khen cho các đại biểu là người có uy tín
tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị và người có uy tín tiêu biểu đã trao đổi, tham luận các nội dung về kết quả triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình biểu dương và đánh giá cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có những đóng tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Ông đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS. Tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình và dự án có liên quan nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS. Đặc biệt, quan tâm vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn những người có uy tín trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu tích cực tham gia phong trào yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục…Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; không theo, không tham gia các tổ chức tự xưng, tà đạo, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tà đạo trái phép; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nhân dịp này, tỉnh tuyên dương, khen thưởng 8 tập thể và 128 cá nhân người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu năm 2021-2022. Trong đó, có 8 tập thể và 64 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 64 cá nhân nhận giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh.

Trúc Phương

Tin khác