6 tháng đầu năm Quỹ An sinh xã hội tỉnh đã tiếp nhận hơn 7,5 tỷ đồng
Lượt xem: 2621
Chiều ngày 28/7, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Quỹ An sinh xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ An sinh xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

6 tháng đầu năm 2023, Ban Điều hành Quỹ An sinh xã hội tỉnh đã tiếp nhận hơn 7,5 tỷ đồng, cùng với số tiền tồn đầu năm 2023 là trên 134,5 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng 472 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ hàng tháng cho 564 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là người từ đủ 60 tuổi trở lên với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Chuyển Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạm ứng số tiền 24 tỷ đồng giải quyết nhu cầu vay vốn đi làm việc, học tập ở nước ngoài; hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên với số tiền 500 triệu đồng. Số tiền tồn đến ngày 30/6/2023 là hơn 94 tỷ đồng.

Ban Điều hành Quỹ An sinh xã hội tỉnh đang kêu gọi ủng hộ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, đến nay đã tiếp nhận ủng hộ của 45 đơn vị đóng góp với tổng số tiền 850 triệu đồng (trong đó MTTQ tỉnh tiếp nhận 488 triệu đồng; các tổ chức đơn vị chuyển trực tiếp cho tỉnh Điện Biên và Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương 357 triệu đồng).

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình yêu cầu Ban điều hành Quỹ An sinh xã hội tỉnh tiếp tục chi trợ cấp 6 tháng cuối năm cho 574 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là người từ đủ 60 tuổi trở lên; tổ chức bàn giao 472 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ nghèo dân tộc thiểu số đã được công nhận thoát nghèo nhưng còn khó khăn về nhà ở. Phối hợp với UBND tỉnh đôn đốc thu khoản đăng ký đóng góp ủng hộ Quỹ An sinh xã hội tỉnh. Đồng thời, tiếp tục vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ An sinh xã hội tỉnh và hỗ trợ các đối tượng theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Trúc Phương

 

 

 

Tin khác