Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết công tác tháng 7
Lượt xem: 2198
Sáng ngày 1/8, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương để sơ kết tình hình công tác tháng 7 và xây dựng chương trình công tác tháng 8 năm 2023.
 

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết công tác tháng 7 năm 2023

Trong tháng qua, các cấp, các ngành có sự tập trung quyết liệt và thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm và thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Về kinh tế, nông nghiệp tiếp tục sản xuất theo kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển, chỉ số sản xuất tăng 14,74% so cùng kỳ. Hoạt động tài chính ngân hàng tiếp tục tăng trưởng. Thu ngân sách đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Tỉnh thường xuyên triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp. Giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đến ngày 17/7/2023 đạt 36,4% kế hoạch. Cũng trong tháng qua, tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, đưa 69 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nâng đến nay đã tạo việc làm mới cho trên 18.000 lao động, đạt 79% kế hoạch.

Bàn những giải pháp triển khai trong tháng 8, các đại biểu tập trung cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch sản xuất lúa hết diện tích, phát huy hiệu quả Kênh 3/2 để phát triển nông nghiệp, lựa chọn những cây màu nào có thế mạnh để vận động và giúp đỡ người dân trồng có hiệu quả; bàn các giải pháp khắc phục giúp dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão, sạt lở, ngập úng và thực hiện nhanh các dự án di dời dân khẩn cấp; hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn; bàn về công tác giải phóng mặt bằng, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản; cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Chỉ đạo những công việc cần tập trung trong tháng 8 và thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị các cấp ủy đảng tập trung cho công tác tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Thường xuyên rà soát, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ. Duy trì nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận, MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào vận động, trong đó chú ý phát huy vai trò người có uy tín trong triển khai. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng việc dạy và học; đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công tác quy hoạch của tỉnh và tăng cường công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung dồn sức thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ; các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ tập trung đột phá của Tỉnh ủy. Tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất và tăng cường xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Xuân Kha 

Tin khác